pl
Szukaj

ZAPUNKTUJ W MULTIFARBIE!

ZAPUNKTUJ W MULTIFARBIE!
19.06.2018 r.
edycja 2018

Regulamin Programu Promocyjnego ZAPUNKTUJ W MULTIFARBIE 2018!

Postanowienia ogólne

1. Program promocyjny prowadzony jest pod nazwą „ZAPUNKTUJ W MULTIFARBIE 2018”.

2. Podmiotem organizującym niniejszy program jest Multifarb Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Handlowej 4, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Program trwać będzie w okresie 01.06.2018r. do 31.12.2018r.  lub do wyczerpania zapasów.

4. Organizator Programu zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia czasu jego trwania oraz modyfikacji zasad.

5. W programie nie mogą uczestniczyć:

a. Pracownicy Organizatora

b. Inne osoby związane z przygotowaniem i prowadzeniem promocji na zlecenie Organizatora

c. Małżonkowie, rodzice, rodzeństwo osób wymienionych w podpunktach a-b.

Zasady prowadzenia programu

6. Program prowadzony jest na zasadach sprzedaży premiowej i są nią objęte wszystkie produkty z oferty sklepów detalicznych Multifarb Sp. z o.o.*

7. Promocja skierowana jest do podmiotów będących Wykonawcami zwanych dalej „Uczestnikami”.

8. W momencie przystąpienia do programu Uczestnik otrzymuje:

a) kartę punktową (załącznik nr 1) w której wpisywana jest każdorazowo data, nr dokumentu sprzedaży i ilość naliczonych dla danego dokumentu punktów.

b) kartę indentyfikacyjną umożliwiającą skorzystanie z promocji przez osoby wskazane przez Uczestnika.

9. Organizator dopuszcza możliwość przystąpienia do Programu w dowolnym momencie czasu jego trwania.

10. Nagrodą w Programie jest nagroda rzeczowo-pieniężna w skład której wchodzi część rzeczowa (wymieniona w załączniku nr 3) oraz część pieniężna.

11. Dla uzyskania poszczególnych nagród w Programie, należy dokonać zakupu produktów w terminie Programu, na określoną wartość, którą to Organizator zamieni na punkty na zasadach określonych w załączniku nr 2.

12. Aby otrzymać nagrody przewidziane w Programie, Uczestnicy muszą w okresie promocji zakupić towar w dowolnych Centrach Sprzedaży Multifarb Sp. z o.o.*:

Rzeszów, ul. Handlowa 4, tel. 17 85-04-131,135

Rzeszów, ul. Lubelska 46, tel. 17 863-59-03

Jasło, ul. Jana Pawła II 26, tel. 13 44-38-716

Jarosław, ul. 3-maja 98 c, tel. 16 62-24-612,613

Mielec, ul. Wolności 27 a, tel. 17 58-63-232

Dębica, ul. Cmentarna 92, tel. 14 670-86-77

Sanok, ul. Lipińskiego 51A, 511 650 636,

Kolbuszowa, ul.Rzeszowska 7, tel. 511 135-017

13. Program łączy się z innymi promocjami Multifarb Sp. z o.o.

14. Warunkiem otrzymania nagrody w Programie jest brak płatności przeterminowanych na dzień

w którym przypada wydanie nagrody.

15. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia Uczestnika w przypadku naruszenia zasad Programu.

Wydanie nagród w promocji

16. Od momentu przystąpienia do Programu i otrzymania karty punktowej Uczestnik może gromadzić punkty za każde zakupy w Centrach Sprzedaży Multifarb, a następnie wymieniać je na nagrody w dowolnym momencie trwania Programu, nie później jednak niż do 31.12.2018r.

17. Punktów nie nalicza się od sprzedaży opakowań, palet i usług.

18. W przypadku zwrotu zakupionego towaru naliczone punkty zostaną odjęte Uczestnikowi Programu.

19. Niezależnie od punktów otrzymanych za nabycie produktów określonych w Regulaminie Programu, Uczestnik może otrzymać dodatkowe punkty na zasadach odrębnie ustalonych przez organizatora w ramach promocji polegających na okresowym naliczaniu wyższych wartości punktów za wybrane produkty.

20. Nagrody zostaną wydane do 30 dni od momentu złożenia zamówienia na nagrody.

21. Uczestnicy Programu zobowiązani są do potwierdzenia odbioru nagrody na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu.

22. Zryczałtowany podatek dochodowy odprowadza organizator promocji.

23. Uczestnikom promocji nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inny ekwiwalent.

Postanowienia końcowe

24. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora. Udział w Promocji stanowi jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu.

25. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie promocyjny.

26. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29.08.1997r., DZ.U. z 2016r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych Uczestników jest Multifarb Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Handlowej 4 . Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Multifarb © 2021 - wszelkie prawa zastrzeżone

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Strony WWW

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką prywatności.

Zamknij komunikat